Dagelijksspellen

De kern van spelling is het omzetten van een klank naar een teken. Onze module gaat uit van deze essentiële stap om goed te leren spellen.

De stappen:
• Luisteren naar het woord (auditief aangeboden) en het woord kunnen analyseren op klanken.
• Welke klanken worden herkend in het woord?
• Welke aandachtspunten, valkuilen en regels zijn er?
• Bekijk de 4 woorden.
• Vul het juiste antwoord in.
Onze pilot heeft geleerd dat deze manier werken (en dagelijks trainen – 10 minuten per dag) het algemene spellingniveau bij leerlingen sterk verbeterd.

Bestel nu uw schoollicentie

DagelijksSpellen voor uw school kort samengevat:

- Gratis accounts voor al uw leerlingen.
- Leerkrachten monitoren de resultaten van uw groep.
- Dagelijks een auditief dictee
Inloggen